Witaj w PIWI MED! Wspomagamy szpitale w walce z Covid-19

Przeznaczenie ŚOI

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Fartuch ochronny 

 

Przeznaczenie :

Fartuch ochronny jako środek częściowej ochrony indywidualnej jest  przeznaczony do stosowania przez służby medyczne lub publiczne  podczas działań związanych z COVID-19. Służy do ochrony ciała, przed działaniem wirusów i powinien być stosowany z ochroną układu oddechowego (półmaskami filtrującymi) oraz ochroną oczu i twarzy (okulary lub gogle ochronne, przyłbica).

Przeznaczony jest do jednorazowego użytku.

 

Instrukcja zakładania fartucha

 1. Przed rozpoczęciem zakładania fartucha  należy sprawdzić czy zgodnie ze znakowaniem zamieszczonym na opakowaniu lub etykiecie fartucha  jego rozmiar jest prawidłowo dobrany do sylwetki.
 2. Należy umyć i zdezynfekować ręce
 3. Założyć rękawice wewnętrzne diagnostyczne.
 4. Założyć czepek na włosy.
 5. Jeśli posiadamy ochraniacze na obuwie należy  je założyć
 6. Założyć fartuch przy pomocy drugiej osoby, która sprawdzi ,czy wszystkie połączenia są szczelne.
 7. Następnie należy założyć środki ochrony dróg oddechowych  (zgodnie z ich instrukcją użytkowania) oraz okulary lub gogle ochronne.
 8. Załóż drugą zewnętrzną parę rękawiczek w taki sposób , by zakrywały one mankiet fartucha.

 

Instrukcja zdejmowania fartucha

 1. Przed przystąpieniem do zdejmowania fartucha  należy zdjąć rękawice zewnętrzne.
 2. Wszystkie użyte środki ochrony indywidualnej należy umieszczać w specjalnym pojemniku lub worku foliowym. Należy umownie lub dosłownie wyznaczyć strefę (miejsce rozbierania) „skażoną” i „czystą”.
 3. Po zdjęciu rękawic zewnętrznych należy zdjąć ochronę twarzy tzw. przyłbicę.
 4. Później należy zdjąć z nóg ochraniacz obuwia, rozwiązując najpierw tasiemkę   z nogi po „czystej strefie”  i zdjąć ochraniacz.  A następnie rozwiązać tasiemkę z drugiego ochraniacza  i zdejmując należy   stanąć obiema stopami w obrębie „czystej strefy”.
 5. Ochraniacze umieścić w specjalnym pojemniku lub worku foliowym.
 6. Proces zdejmowania fartucha powinien być nadzorowany przez drugą osobę-musi ona znajdować się w odległości minimum 2 metry od osoby, która zajmowała się pacjentem.
 7. Rękawiczki z dłoni należy zdjąć w taki sposób aby zapobiec dotknięcia zewnętrzną stroną rękawicy do skóry rąk (zgodnie z właściwą instrukcją użytkowania).
 8. Zużyte rękawice należy umieścić je  w specjalnym pojemniku lub worku foliowym.
 9. Maskę zdejmuje się zawsze podczas ostatniego rozbierania, poza salą z chorymi.
 10. Wszystkie elementy odzieży jednorazowej należy traktować jako skażone

 

Przeznaczenie kombinezonu

 

       Kombinezon ochronny przeznaczony jest do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony

      przed sars-cov2 .Powinien spełniać wymagania EN 14126 na poziomie najlepiej klasy 4.

      Konstrukcja kombinezonu powinna spełniać wymagania dla typu IV zgodnie z PN-EN 

      14605 co jest równoznaczne z odpornością odzieży na przenikanie rozpylonej cieczy    –

       W tym szwów występujących w kombinezonie. W miejscach z wysoką ekspozycją wirusa

       dopuszczona jest jedynie klasa 4 typ IV kombinezonu . Typ 6 można stosować jedynie do

       prac porządkowych ,bez kontaktu z osobą zarażoną.

Instrukcja zakładania kombinezonu

 1. Przed rozpoczęciem zakładania kombinezonu należy sprawdzić czy zgodnie ze znakowaniem zamieszczonym na opakowaniu lub etykiecie kombinezonu jego rozmiar jest prawidłowo dobrany do
 2. Jeśli posiadamy ochraniacze na obuwie należy założyć je w drugiej kolejności, po założeniu kombinezonu
 3. Zakładanie pełnego zestawu środków ochrony indywidualnej należy rozpocząć od nałożenia
 4. Po założeniu kombinezonu należy dopiąć zapięcie na wysokość poniżej
 5. Następnie należy  założyć  środki  ochrony  dróg  oddechowych      (zgodnie z ich instrukcją użytkowania) oraz okulary lub gogle
 6. Kaptur kombinezonu należy założyć dopiero po założeniu środków ochrony dróg oddechowych, okularów lub gogli
 7. Po założeniu kaptura należy dopiąć zapięcie kombinezonu maksymalnie pod szyję.
 8. Po całkowitym zapięciu kombinezonu należy uszczelnić listwą zakrywającą zapięcie poprzez, w zależności od występującego na kombinezonie, doklejenie taśmy samoprzylepnej lub dociśnięcie taśm samozaczepnych (tzw. rzepów) zamocowanych na spodniej powierzchni listwy
 9. Na kaptur kombinezonu należy założyć osłonę twarzy tzw. przyłbicę, wyregulować więźbę przyłbicy dopasowując ją do obwodu głowy.
 10. Następnie należy nałożyć parę rękawic wewnętrznych, naciągnąć rękawy kombinezonu na rękawice.
 11. Następnie należy nałożyć parę rękawic zewnętrznych naciągając je na rękawy kombinezonów.

Instrukcja zdejmowania kombinezonu

 1. Przed przystąpieniem do zdejmowania kombinezonu należy zdjąć rękawice zewnętrzne.
 2. Wszystkie użyte środki ochrony indywidualnej należy umieszczać w specjalnym pojemniku lub worku foliowym. Należy umownie lub dosłownie wyznaczyć strefę (miejsce rozbierania) „skażoną” i „czystą”.
 3. Po zdjęciu rękawic zewnętrznych należy zdjąć ochronę twarzy tzw. przyłbicę.
 4. Później należy zdjąć z nóg ochraniacz obuwia, rozwiązując najpierw tasiemkę z nogi po „czystej strefie” i zdjąć ochraniacz. A następnie rozwiązać tasiemkę z drugiego ochraniacza i zdejmując należy stanąć obiema stopami w obrębie „czystej strefy”.
 5. Ochraniacze umieścić w specjalnym pojemniku lub worku

 

 1. Przed rozpoczęciem zdejmowania kombinezonu należy (z rękawicami na dłoniach) odpiąć listwę zakrywającą zapięcie główne.

Jeśli to możliwe kolejne czynności zdejmowania kombinezonu należy wykonać z pomocą drugiej osoby kompletnie zabezpieczonej

 1. Następnie należy rozpiąć maksymalnie do dołu zapięcie główne uważając aby zewnętrzna powierzchnia kombinezonu nie dotykała odzieży
 2. Należy rozchylić górną część kombinezonu wzdłuż zapięcia głównego. Pochylając głowę w dół uchwycić oburącz za zewnętrzną stronę kaptura na wysokości oczu i delikatnie, maksymalnie rozchylić kaptur uważając aby nie dotykać
 3. Następnie należy oburącz zdjąć kaptur i opuścić górną część kombinezonu na ramiona wywijając go zewnętrzną stroną do
 4. Przełożyć ręce w dół i do tyłu a następnie zdjąć jeden rękaw kombinezonu. Następnie drugą ręką zdjąć drugi rękaw. Podczas zdejmowania kombinezonu należy chwytać za jego wierzchnią część i należy zwrócić szczególną uwagę, aby wierzchnia część kombinezonu nie dotknęła ciała ani odzieży
 5. Następnie wywijając kombinezon zewnętrzną stroną do spodu należy oburącz ściągnąć z nóg aż do podłoża.

 

 1. .Rękawiczki z dłoni należy zdjąć w taki sposób aby zapobiec dotknięcia zewnętrzną stroną rękawicy do skóry rąk (zgodnie z właściwą instrukcją użytkowania).
 2. Zużyte rękawice należy umieścić je w specjalnym pojemniku lub worku foliowym. .

 

 

EnglishGermanPolishRussian